Učebny Barbory Klímové

Učebny Barbory Klímové jsou dalším pokračováním umělecko-vzdělávacího projektu ARTEDU, který proběhl na gymnáziu Jana Patočky.

“Hlavním motivem projektu bylo intenzivní prožívání okamžiku. Zároveň zohledňoval aspekt společenství a vzájemnosti v rámci semináře, ale i školy. Kromě individuálních projektů studenti uskutečnili tři společné akce, které sice vedla Barbora Klímová, ale které byly inspirovány myšlenkami studentů a jejich provedení a průběh studenti zásadně ovlivnili.
V Podpisové akci, pro popisovou akci měli studenti za úkol napodobit podpis spolužáka, který se podepsal před nimi. Arch poté doplnili vlastním podpisem a předali dál k napodobení. Akce se měla uskutečnit v rámci celé školy. Akt, který je obvykle vnímán podvratně, se zde stal součástí umělecké strategie, která měla vést ke vzájemnému propojení a společné zkušenosti. Představa napodobených podpisů asociuje řetězec lidí propojených za ruce. Podepsané archy lze vnímat jako portrét školy. Podobně je tomu u řady portrétů fotografií, pořizovaných studenty v průběhu školního dne navzájem. Fotografovaný měl být zachycen v momentu překvapení. Následně mu byla předána štafeta – fotoaparát a role fotografa. Ideálem bylo zobrazit takto celou školu. V audionahrávce Co nosím kapse studenti semináře popisují bezprostřední zážitek všední události, pocitu, který vzbudil předmět, který nosili v kapse, měli si jej navzájem postupně předat, aniž by o něm cokoli věděli, aniž by ho zahlédli. Nepřítomnost předmětu stvrzuje, že podstatou akce byla společná zkušenost, kterou mohou nezúčastnění zažít pouze zprostředkovaně. Nahrávka Poetická vlna zase dokumentuje asociativní hru se slovy a významy uskutečněnou studenty napříč školou.

Záměrem projektu tedy nebylo vytvořit trvanlivé artefakty, ale dotknout se domén mysli a zkušeností těch, kdo se účastnili přímo i nepřímo prostřednictvím této výstavy.”

Barbora Klímová

Studenti: Sofia Blažíčková, Lucie Hladíková, Matěj Kneževic, Anna Landgrafová, Eliška-Anna Schneiderová, Anna Kristina Fürstenzellerová, Denisa Kubátová, Anežka Mervartová, Lenka Olivie Laštovičková

Pedagog: Zdenka Švadlenková